måndag 2 juli 2018

Resultat från DM i traditionellt mete

Här kommer resultaten från DM i traditionellt mete som gick på Sandö.
 Medaljörerna i dv, tvåan Karin Hofling, segraren Margit Hällström och trean Yvonne Pettersson.
  Greger Dahlgren, glad vinnare i hv-klassen.

ÄDV:

 1. Marianne Eriksson  Storfiskarna  327g
 2. Leena Koskela  Storfiskarna        260g
 3. Gunborg Lundkvist Storfiskarna   236g
 4. Anita Åhman  Triana                    214g
 5. Gerd Lundh  Stenbiten                   43g
 6. Edith Andersson  Storfiskarna         0g
DV:

 1. Margith Hällström  Storfiskarna  566g
 2. Karin Hofling  Njurunda              548g
 3. Yvonne Pettersson  Öringen         486g
DS:

 1. Jenni Koskela  Storfiskarna           40g
ÄHV:

 1. Johnny Westman  Storfiskarna   1921g
 2. Gösta Karlsson  Öbacka             1274g
 3. Ola Nyman  Öbacka                   1168g
 4. Sture Wallin  Triana                     937g
 5. Rolf Nilsson  Stenbiten                631g
 6. Bertil Söderquist  Storfiskarna     614g
 7. Roger Hofling  Y-kroken              598g
 8. Olle Carlström  Y-kroken             597g
 9. Bo Lundh  Stenbiten                     532g
 10. Bengt Pettersson  Öbacka             461g
 11. Bo Ljung  Stenbiten                      374g
 12. Kent Lundkvist  Storfiskarna       259g    
 13. Urban Pettersson  Storfiskarna     128g
 14. Pentti Kokko  Storfiskarna             51g
 15. Bertil Ahlberg  Triana                    35g
HV:

 1. Greger Dahlgren  Öbacka          1801g
 2. Peter Vinqvist  Öbacka              1366g
 3. Ulf Backlund  Öbacka                 734g
 4. Janne Lundgren  Y-kroken          685g
 5. Håkan Jonsson  Y-kroken            507g
 6. Sture Linder  Triana                    268g
 7. Torbjörn Hällström  Storfiskarna 248g
HS:

 1. Mikael Wiström  Y-kroken       3123g
 2. Anders Johansson  Triana         1733g
 3. Ulf Hellman  Öbacka                1166g
 4. Ove Johansson  Triana               396g
 5. K-J Burström  Öbacka               220g
 6. Patrick Jonsson  Öbacka            170g
Lag ÄDV: 

 1. Storfiskarna  M.Eriksson/G.Lundkvist/L.Koskela    823g
Lag DV:

 1. Njurunda  K.Hofling/Y.Pettersson/A.Åhman       1248g
Lag DS:

 1. Storfiskarna  J.Koskela/M.Hällström/E.Andersson 606g
Lag ÄHV:

 1. Öbacka  G.Karlsson/B.Pettersson/O.Nyman        2903g
 2. StorfiskarnaU.Pettersson/B.Söderkvist/J.Westman2663g
 3. Stenbiten  B.Ljung/R.Nilsson/B.Lundh                  1537g
Lag HV:

 1. Öbacka  P.Vinqvist/U.Backlund/G.Dahlgren       3901g
 2. Y-kroken  H.Jonsson/J.Lundgren/R.Hofling        1790g
 3. Storfiskarna  K.Lundkvist/P.Kokko/T.Hellström   558g
Lag HS:

 1. Y-kroken  M.Wiström/O.Carlström                  3720g
 2. Triana  A.Johansson/O.Johansson/S.Wallin     3066g
 3. Öbacka  P.Jonsson/U.Hellman/K-J Burström   1556g